top of page

Immidiat proteser

Immediat betyder direkte efter tandudtrækning. Protesen kan også kaldes en tandudtrækningsprotese. Det er ved denne behandling vigtigt, at planlægge forløbet nøje med os, inden der bestilles tid til selve tandudtrækningen. Protesen indsættes umiddelbart efter tandudtrækningen, hvilket kan have flere fordele. Du skal ikke gå uden tænder, og du bevarer dit udseende. Protesen beskytter tandudtrækningsområdet og er med til at stoppe evt. blødninger samtidig med, at knoglen skånes mens du heler. Vigtigt at nævne er dog, at dette blot er 1. led i en længere behandlingsprocess. I de første 3-6 måneder efter tandudtrækning ændrer kæbeknoglen sig nemlig så meget, at protesens bund skal efterfyldes med en midlertidig blød underforing ca. 2-3 gange. Efter ca. 6-12 måneder skal protesen endeligt rebaseres, dvs. den skal omstilles, altså udfyldes med en ny fast blivende bund efter endelig opheling, efter tandudtrækning. Man skal derfor ved en immidiat protese påregne flere udgifter i den første tid, hvilket for nogle kan være en ulempe. Protesen kan både være en hel- og delprotese.

bottom of page