top of page

Rebasering

Da en gumme er en levende organisme, og forandrer sig hele livet, skal alle proteser før eller siden rebaseres, dvs. den skal omstilles, altså udfyldes med en ny fast blivende bund efter naturligt svind af gummen. Det er vigtigt, at man løbende får tilpasset protesen, så gummen samt evt. resttandsæt belastes mindst muligt. Der tages, ved en rebasering, aftryk i den nuværende protese og støbes en ny bund, så protesen passer optimalt igen og der ikke længere er luft mellem gumme og protese. Behandlingen kan typisk klares samme dag, som aftrykket tages, og du skal derved kun undvære din protese kortvarigt. 

bottom of page